0
0

تنظیمات قالب

سامسونگ A30s ظرفیت 128 گیگ تماس بگیرید
سامسونگ A80 ظرفیت 128 گیگ تماس بگیرید
سامسونگ S10 ظرفیت 128 گیگ تماس بگیرید
سامسونگ S9 ظرفیت 64 گیگ تماس بگیرید
سامسونگ S9 Plus ظرفیت 128 گیگ تماس بگیرید
سامسونگ NOTE 9 ظرفیت 128 گیگ تماس بگیرید
سامسونگ A71 ظرفیت 128 گیگ رم 8 تماس بگیرید
سامسونگ A20s ظرفیت 32 گیگ تماس بگیرید
سامسونگ A2 CORE ظرفیت 8 گیگ تماس بگیرید